Hạt dẻ cười 500gr

200,000 VND

Hạt dẻ cười rang muối Kenki Healthy hũ 500gr
6 tháng kể từ ngày sản xuất
Việt Nam
Hà Nội
Category:
Đá bán 18/50