Hạt dẻ cười 40g

35,000 VND

Hạt dẻ cười rang muối Kenki Healthy túi 40g
6 tháng kể từ ngày sản xuất
Việt Nam
Hà Nội