Hạt dẻ cười 300g

130,000 VND

Hạt dẻ cười rang muối Kenki Healthy túi 300g
6 tháng kể từ ngày sản xuất
Việt Nam
Hà Nội